Chung cư CT5 CT6 Lê Đức Thọ Bộ Quốc Phòng


0973 366 255