Chung Cư The Zei Số 8 Lê Đức Thọ Mỹ Đình


0973 366 255