Đăng bởi Unknown lúc 29 thg 11, 2015

Mặt bằng căn hộ điển hình tòa Sapphire 2 (tòa Sapphire 1)
Mặt bằng tòa Sapphire 2
Mặt bằng tòa Sapphire 2

Thiết kế tòa Sapphire 2 gồm 11 căn / sàn thiết kế tương tự mặt bằng tòa Ruby 1 và Sapphire 1 với các loại diện tích lớn từ 114,11m2 đến 173,02m2.

Dưới đây là mặt bằng cụ thể từng căn hộ tòa Sapphire 2:
Mặt bằng căn hộ 01 tòa Sapphire 2
Mặt bằng căn hộ 01 tòa Sapphire 2
Mặt bằng 3D căn hộ 01 tòa Sapphire 2

_Căn hộ 01 tòa Sapphire 2 là căn duy nhất của tòa có diện tích 113,64m2, có hướng cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam.
Mặt bằng căn hộ 02 tòa Sapphire 2
Mặt bằng căn hộ 02 tòa Sapphire 2
Mặt bằng 3D căn hộ 02 tòa Sapphire 2

_ Căn 02 tòa Spphire 2 là căn hộ có 3 mặt thoáng Tây bắc, Tây Nam và Đông Nam, có hướng cửa đi vào hướng Đông Bắc.
Mặt bằng căn hộ 03 tòa Sapphire 2
Mặt bằng căn hộ 03 tòa Sapphire 2
Mặt bằng 3D căn hộ 03 tòa Sapphire 2
_ Căn hộ 03 tòa Sapphire 2 là căn có hướng ban công Tây Nam và hướng cửa Đông Bắc
Mặt bằng căn hộ 04 và 09 tòa Sapphire 2
Mặt bằng căn hộ 04 và 09 tòa Sapphire 2
Mặt bằng 3D căn hộ 04 tòa Sapphire 2
_ Căn hộ 04 tòa Sapphire 2 là căn góc có hai mặt thoáng Tây Bắc và Tây Nam, có hướng cửa vào Đông Bắc.
_ Căn hộ 09 tòa Sapphire 2 là căn góc có hai mặt thoáng Đông Nam và Đông Bắc, có hướng cửa vào Tây Nam.
Mặt bằng căn hộ 05 và 10 tòa Sapphire 2
Mặt bằng căn hộ 05 và 10 tòa Sapphire 2
Mặt bằng 3D căn hộ 05 và 10 tòa Sapphire 2
_ Căn 05 tòa Sapphire 2 là căn góc có 2 mặt thoáng Tây Bắc và Đông Bắc, có hướng cửa vào Tây Nam.
_ Căn hộ 10 tòa Sapphire 2 là căn góc có 2 mặt thoáng Đông Nam và Tây Nam, có hướng cửa vào Đông Bắc.
Mặt bằng căn hộ 06 và 11 tòa Sapphire2
Mặt bằng căn hộ 06 và 11 tòa Sapphire2
Mặt bằng 3D căn hộ 06 và 11 tòa Sapphire 2
_ Căn 06 tòa Sapphire 2 là căn hộ có hướng cửa vào Tây Nam và hướng ban công Đông Bắc.
_ Căn 11 tòa Sapphire 2 là căn hộ có hướng cửa vào Đông Bắc và hướng ban công Tây Nam.
Mặt bằng căn hộ 07 tòa Sapphire 2
Mặt bằng căn hộ 07 tòa Sapphire 2
Mặt bằng 3D căn hộ 07 tòa Sapphire 2
_ Căn 07 tòa Sapphire 2 là căn hộ có diện tích lớn nhất tòa có hướng cửa vào Tây Nam và hướng ban công Đông Bắc.

Mặt bằng căn hộ 08 tòa Sapphire 2
Mặt bằng căn hộ 08 tòa Sapphire 2
Mặt bằng 3D căn hộ 08 tòa Sapphire 2
_Căn hộ 08 tòa Sapphire 2 có hướng cửa vào Tây Nam và hướng ban công vào Đông Bắc.

Đăng ký mua căn hộ Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu:
Ban quản lý dự án- Hotline: : 0973 366 255

Không có nhận xét nào: