Đăng bởi huyền trang lúc 20 thg 6, 2017

Mặt bằng thiết kế căn hộ Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn Thanh Hóa:
Mặt bằng tổng thể Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tổng thể Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tầng 4,5,6,7 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tầng 4,5,6,7 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn

Mặt bằng tầng 8 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tầng 8 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn

Mặt bằng tầng 9 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tầng 9 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn

Mặt bằng tầng 10 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tầng 10 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn

Mặt bằng tầng 12,13 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tầng 12,13 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn

Mặt bằng tầng 14 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn
Mặt bằng tầng 14 Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn

Căn hộ Plan type A
Căn hộ Plan type A
Căn hộ Plan type A1-2 Bed
Căn hộ Plan type A1-2 Bed
Plan typical type B - 2 Bedroom
Plan typical type B - 2 Bedroom
Plan type C - 3 Bedroom
Plan type C - 3 Bedroom

Presidential suite levels 14 - 15
Presidential suite levels 14 - 15Xem thêm: chính sách Condotel 15 tầng FLC Sầm Sơn

Đăng ký mua dự án FLC Sầm Sơn:

Ban quản lý dự án- Hotline: : 0973 366 255

Không có nhận xét nào: