Đăng bởi Unknown lúc 29 thg 11, 2015

  Thiết kế mặt bằng căn hộ điển hình thuộc tòa Sapphire 4 (Tòa Sapphire 3)

Chi tiết mặt bằng căn hộ tòa Sapphire 4
Chi tiết mặt bằng căn hộ tòa Sapphire 4
Thiết kế mặt bằng căn hộ tòa Sapphire 4 gồm 17 căn/ sàn tương tự tòa Sapphire 3 với các loại căn hộ 2-3 phòng ngủ diện tích từ 74,37m2 đến 123,83m2.

Dưới đây là mặt bằng thiết kế cụ thể từng căn Sapphire 4:
Mặt bằng căn hộ 01 Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 01 Sapphire 4

_ Căn hộ số 01 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc.
Mặt bằng căn hộ 02 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 02 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 02 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Nam, ban công Đông Bắc - Tây Bắc.
Mặt bằng căn hộ 03 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 03 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 03 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc - Đông Nam.
Mặt bằng căn hộ 04 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 04 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 04 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.
Mặt bằng căn hộ 05 và 13 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 05 và 13 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 05 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.
_ Căn hộ số 13 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.

Mặt bằng căn hộ 06 và 14 Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 06 và 14 Sapphire 4

_ Căn hộ số 14 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam - Tây Bắc.
_ Căn hộ số 06 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc - Đông Nam.
Mặt bằng căn hộ 07 và 15 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 07 và 15 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 07 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam - Đông Nam.
_ Căn hộ số 15 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc - Tây Bắc.
Mặt bằng căn hộ 08 và 16 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 08 và 16 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 08 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.
_ Căn hộ số 16 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.
Mặt bằng căn hộ 09 và 17 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 09 và 17 tòa Sapphire 4
_ Căn hộ số 09 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.
_ Căn hộ số 17 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.
Mặt bằng căn hộ 10 Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 10 Sapphire 4

_ Căn hộ số 10 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, và 2 mặt thoáng Tây Nam và Đông Nam.
Mặt bằng căn hộ 11 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 11 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 11 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.
Mặt bằng căn hộ 12 tòa Sapphire 4
Mặt bằng căn hộ 12 tòa Sapphire 4

_ Căn hộ số 12 tòa Sapphire 4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.

Đăng ký mua căn hộ Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu:
Ban quản lý dự án- Hotline: : 0973 366 255

Không có nhận xét nào: