Đăng bởi Unknown lúc 29 thg 11, 2015

Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa Sapphire 1

Mặt bằng căn hộ điển hình tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ điển hình tòa Sapphire 1

Thiết kế căn hộ tòa Sapphire 1 gồm 11 căn/ sàn, trong đó có các loại diện tích: 113,64m2; 121,34m2; 139,25m2; 143,34m2; 169,11m2.

Dưới đây là mặt bằng cụ thể từng căn hộ tòa Sapphire 1:

Mặt bằng căn hộ 01 tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 01 tòa Sapphire 1
_Căn hộ 01 tòa Sapphire 1 là căn duy nhất của tòa có diện tích 113,64m2, có hướng cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam.

Mặt bằng căn hộ 02 tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 02 tòa Sapphire 1
_ Căn 02 tòa Spphire 1 là căn hộ có 3 mặt thoáng Tây bắc, Đông Bắc và Đông Nam, có hướng cửa vào hướng Tây Nam
Mặt bằng căn hộ 03 tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 03 tòa Sapphire 1

_ Căn hộ 03 tòa Sapphire 1 là căn có hướng cửa vào Tây Nam và ban công Đông Bắc

Mặt bằng căn hộ 04 và 09 tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 04 và 09 tòa Sapphire 1

_ Căn hộ 04 tòa Sapphire 1 là căn góc có hai mặt thoáng Tây Bắc và Đông Bắc, có hướng cửa vào Tây Nam.

_ Căn hộ 09 tòa Sapphire 1 là căn góc có hai mặt thoáng Đông Nam và Tây Nam, có hướng cửa vào Đông Bắc.

Mặt bằng căn hộ 05 và 10 Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 05 và 10 Sapphire 1

_ Căn 05 tòa Sapphire 1 là căn góc có 2 mặt thoáng Tây Bắc và Tây Nam, có hướng cửa vào Đông Bắc.
_ Căn hộ 10 tòa Sapphire 1 là căn góc có 2 mặt thoáng Đông Nam và Đông Bắc, có hướng cửa vào Tây Nam.

Mặt bằng căn hộ 06 và căn 11 tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 06 và căn 11 tòa Sapphire 1
_ Căn 06 tòa Sapphire 1 là căn hộ có hướng ban công Tây Nam và hướng cửa vào Đông Bắc.
_ Căn 11 tòa Sapphire 1 là căn hộ có hướng ban công Đông Bắc và hướng cửa vào Tây Nam.
Mặt bằng căn hộ 07 tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 07 tòa Sapphire 1
_ Căn 07 tòa Sapphire 1 là căn hộ có diện tích lớn nhất tòa có hướng ban công Tây Nam và hướng cửa vào Đông Bắc.
Mặt bằng căn hộ 08 tòa Sapphire 1
Mặt bằng căn hộ 08 tòa Sapphire 1
_Căn hộ 08 tòa Sapphire 1 có hướng ban công Tây Nam và hướng cửa vào Đông Bắc.


Đăng ký mua căn hộ Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu:
Ban quản lý dự án- Hotline: : 0973 366 255

Không có nhận xét nào: