Đăng bởi Unknown lúc 5 thg 11, 2015

Mặt bằng tầng điển hình tòa Ruby 1- (Mặt bằng tòa Sapphire 1 Goldmark City)


Tòa 101 thuộc Block A của " Tổ hợp căn hộ đẳng cấp Goldmark City" có tên thương mại là Tòa Ruby 1, gồm 11 căn/ sàn với các loại diện tích lớn từ 114,14m2 đến 173,16 m2.
Mặt bằng tòa Ruby 1

Sau đây là mặt bằng chi tiết từng căn hộ tại tòa Ruby 1:

Mặt bằng căn hộ số 01 Ruby 1- Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Mặt bằng căn hộ số 01 Ruby 1- Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu

Đặc điểm căn hộ số 01: Căn hộ số 01 là căn hộ có diện tích nhỏ nhất của tòa Ruby 1, hướng ban công ĐN, cửa chính TB.
Mặt bằng căn hộ số 02 ruby 1- Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Mặt bằng căn hộ số 02 ruby 1- Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu

 Đặc điểm căn hộ số 02: Căn hộ số 02 có diện tích 169,19m2 là căn hộ lớn tòa Ruby 1 với 3PN, căn góc, hướng ban công ĐN và ĐB, TB view quảng trường và đài phun nước, cửa chính TN

Mặt bằng căn hộ số 03 ruby 1- Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Mặt bằng căn hộ số 03 ruby 1- Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu

Đặc điểm căn hộ số 03
: Căn hộ số 03 gồm 3PN, hướng ban công ĐB, cửa chính TN
Mặt bằng căn hộ số 04-05-09-10- Dự án Goldmark City
Mặt bằng căn hộ số 04-05-09-10- Dự án Goldmark City

Đặc điểm của 4 căn hộ như sau:
- Căn hộ số 04: Căn góc, hướng ban công ĐB và TB, cửa chính TN.
- Căn hộ số 05: Căn góc, hướng ban công TN và TB, cửa chính ĐB.
- Căn hộ số 09: Căn góc, hướng ban công ĐN và TN, cửa chính ĐB.
- Căn hộ số 10: Căn góc, hướng ban công ĐN và ĐB, cửa chính TN.

Mặt bằng căn hộ số 06 và 11 tại Ruby 1- Dự án Goldmark City
Mặt bằng căn hộ số 06 và 11 tại Ruby 1- Dự án Goldmark City

Đặc điểm của 2 căn hộ này:
- Căn hộ số 06: Hướng ban công TN, cửa chính ĐB
- Căn hộ số 11: Hướng ban công ĐB cửa chính TN.

Mặt bằng căn hộ số 07 Ruby 1- Dự án Goldmark City
Mặt bằng căn hộ số 07 Ruby 1- Dự án Goldmark City

Đặc điểm căn hộ số 07: Diện tích lớn nhất tòa Ruby 1, căn góc, hướng view TN và TB, cửa chính ĐB.
Mặt bằng căn hộ số 08 Ruby 1- Dự án Golmark City

Mặt bằng căn hộ số 08 Ruby 1- Dự án Golmark City

Đặc điểm căn hộ số 08: Căn hộ số 03 gồm 3PN, hướng ban công TN, cửa chính ĐB


Đăng ký mua căn hộ Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu:
Ban quản lý dự án- Hotline: : 0973 366 255

Không có nhận xét nào: